Fft stiftelsen

FFT verkstäder

Stiftelsen kommer, om intresse finns, erbjuda workshops riktade till verksamma FFT terapeuter. De kommer att ha nedan inriktningar med syfte att utbyta erfarenheter, inspirera och fördjupa kunskaper i FFT arbetet.

FFT workshop som ett komplement och uppföljning till genomgången FFT utbildning. Syftet är att uppmuntra terapeuter att komma igång med att praktisera FFT metoden eller som inspiration till de som önskar. Workshopen leds av erfarna FFT terapeuter verksamma inom socialtjänsten och barn och ungdomspsykiatrin.

FFT och självskattningsformulär kommer att ha teman kring hur vi använder oss av självskattningsformulär i FFT behandlingen, både för att utvärdera vårt arbete men framförallt hur de kan bli en resurs i behandlingsarbetet.

Workshops anordnas vid intresse. Hör av er till Gunilla Anderson.