Fft stiftelsen

Nu finns en uppdaterad sammanställning av aktuellt forskningsläge.

Forskningssammanställning FFT 2018