Fft stiftelsen

Forskning och artiklar

Här hittar du artiklar och referenser på svenska samt omfattande referenslista för nedladdning.

Svenska referenser:

Arbman, Helena., (2014) Familjerelationer i förändring? En studie av FFT-behandling avseende Frågor om familjemedlemmar och Familjeklimat. Psykoterapiprogrammet Linköpings universitet.

Bergström, M., Lundberg, S. & Cederblad, M (2021) Funktionell familjeterapi (FFT) på ett socialkontor: En kvalitetsgranskning och en forskningsutvärdering. Lunds universitet

Drott-Englén, G., Johansson, P., Benderix, Y. & Hansson, K. (1999) Funktionell familjeterapi i tillämpning. En samarbetsmodell vid ungdomskriminalitet. Fokus på familien, Vol 27, Nr 1, 11-20.

Hansson, K., Cederblad, M. & Höök, B. (2000). Funktionell familjeterapi. Socialvetenskaplig tidskrift, 3, 231-243.

Hansson, K., Johansson, P., Drott-Englén, G. & Benderix, Y. (2004). Funktionell familjeterapi i barnpsykiatrisk praxis. Nordisk psykologi, 56 (4), 302-320.

Sundelin, J. (2013) Karta eller tvångströja? En klinikers möte med 4 familjeterapeutiska manualer. Fokus på familien, Vol 3 216-235.

Forskningsöversikt  FFT 2018

Forskningsöversikt FFT 2020 sammanställd av Johan Sundelin

Forskningsöversikt 2022 sammanställd av Johan Sundelin

Referenslista