Fft stiftelsen

Funktionell familjeterapi

Funktionell familjeterapi, FFT är en behandlingsmetod som har utvecklats av James F. Alexander, professor i psykologi, och hans forskargrupp i USA. Metoden bygger på forskning och klinisk erfarenhet av hur bl. a. kommunikation påverkar familjer. De första artiklarna kring stödjande kommunikation publicerades 1973.

I början av 1990-talet introducerade professor emeritus Kjell Hansson och professor emeritus Marianne Cederblad metoden i Sverige. Ett tillägg gjordes ganska snart där terapeuten även ska fokusera på familjens resurser och det som fungerar. De första svenska studierna av metoden publicerades i början av 2000-talet. FFT en av de metoder som finns med i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroendevård. I det kunskapsstöd som Socialstyrelsen publicerade 2021 så ingår FFT som en metod som öppenvården bör använda för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Vid beteendeproblem hos ungdomar så rekommenderar även Svenska föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri att FFT används.

Den målgrupp som metoden vänder sig till är ungdomar i åldern 11-18 år med relationsförsvårande beteende, t ex problematisk skolfrånvaro, konflikter, kriminalitet, missbruk mm. Metoden uppnår resultat genom att få till beteendeförändringar hos familjesystemet samt att förbättra relationerna och kommunikationen mellan familjemedlemmarna. De teorier som metoden vilar på är systemteori, kommunikationsteori, social inlärningsteori och ett salutogent perspektiv.