Fft stiftelsen

Systematisk uppföljning

En projektgrupp bestående av forskare och kliniker fick i mars 2021 ett uppdrag av Stiftelsen att ta fram formulär för systematisk uppföljning i verksamheter som erbjuder FFT till familjer.

De kriterier som låg till grund vid valet av formulär var följande:

  • formulären ska vara relevanta för FFT
  • formulären ska vara enkla att förstå och administrera
  • formulären ska vara validerade i svensk kontext
  • formulären ska vara fritt tillgängliga och utan kostnad

Efter genomgång av befintliga formulär för systematisk uppföljning föll valet på SCORE -15, Systematic Clinical Outcome and Routine Evaluation index of family functioning and change, och SDQ, Strengths and Difficulties Questionnaire, som båda uppfyller kriterierna. SCORE -15 är ett formulär som avser att mäta familjers funktion utifrån tre områden: styrkor, problem och kommunikation. Formuläret fylls i av alla familjemedlemmar. SCORE -15 har använts internationellt i studier av FFT där man undersökt effekten på familjers funktion. SDQ är ett formulär som mäter svårigheter och styrkor på individnivå. Det fylls i av ungdomen och dennes föräldrar. Formuläret mäter känslomässiga problem, hyperaktivitet, kamratproblem, beteendeproblem och prosocialt beteende. Även SDQ har använts i internationella studier av FFT.

Stiftelsen rekommenderar att SCORE -15 och SDQ används både kliniskt med familjer och i systematisk uppföljning. Mer information och länk till formulären hittar ni här.