Fft stiftelsen

Implementering

Forskning och erfarenhet visar att implementering av nya arbetssätt ofta är svårt och kräver kunskap om viktiga implementeringssteg. Stiftelsen FFT har hjälpt till att implementera och starta upp FFT-team runt om i Sverige under många år.

Stiftelsen erbjuder implementeringsstöd till team/verksamheter som funderar på att starta upp FFT. Stiftelsen kan bistå med diskussion och dialog kring viktiga förutsättningar för uppstart och vidmakthållande av FFT-team. Re-implementeringsstöd kan också det erbjudas till FFT-team som fallit i träda eller team som behöver en nystart.

Implementeringsstödet består av ett antal moment som inleds med diskussion där syftet är att lägga upp en plan för hela implementeringen. Därefter ges utbildning i FFT och praktisk tillämpning av metoden kan påbörjas. Sedan fortsätter implementeringen med handledning och kvalitetssäkring med sikte på certifiering.

Är ni som team/verksamhet intresserade av implementeringsstöd kontakta verksamhetsansvarig Stefan Lundberg.

stefan.lundberg@stiftelsenfftsverige.se