Fft stiftelsen

Kongress

Den 22 september 2017 genomförde Stiftelsen den första nationella kongressen i samarbete med Knivsta kommun. Temat för kongressen var “Utveckling och implementering” och totalt deltog 170 personer. Deltagarna kom från hela landet och från våra grannländer, Norge och Danmark.

Den 18 och 19 april 2024 gick den andra kongressen i Stiftelsens regi av stapeln. Den genomfördes i Uppsala och hade 311 deltagare från hela landet. Stiftelsen passade på att fira 10 år och att FFT som metod funnits i Sverige i 30 år. Temat för kongressen var “Inblick, överblick och framåtblick”. Denna tvådagars kongress innehöll föreläsare från FFT-team runt om i landet som delade sina erfarenheter att arbeta med FFT. Andra föreläsare presenterade aktuell forskning och verksamma faktorer i familjeterapi och FFT samt vilka filosofiska och etiska utmaningar man kan ställas inför som FFT terapeut. Kongressen avslutades med ett kraftfullt dansnummer av gruppen “Move2dance”.

Här nedan finner ni presentationer från 2024 års jubileumskongress:

Implementering av FFT inom ramen för SIG

Framgångskomponenter vid implementering av FFT i Umeå

Bakom bonusfamiljen

En behandlares resa till certifiering

Hur mod och tillit hos terapeuter och ledare har ökat tillgängligheten till FFT behandling för familjer

MiniMaria Gotland – från individfokus till familjefokus

FFT på MiniMaria Haninge-implementering och goda exempel

Terapeututveckling i metodhandledning

Trender och tendenser inom FFT-forskningen samt verksamma faktorer inom terapi, familjeterapi och specifikt FFT

Filosofiska och etiska dilemman som FFT terapeuten kan ställas inför

IKB Östersund