Fft stiftelsen

Utbildning

Utbildning i funktionell familjeterapi, FFT består av sex heldagar digitalt via Teams och ger en grundläggande förståelse för FFT:s förhållningssätt. Under utbildningen presenteras FFT:s teoretiska bas där föreläsning om metodens kärnkomponenter varvas med övningar och videodemonstrationer. Deltagaren får kunskaper och möjlighet att träna färdigheter i hur man kan förbättra relationer och kommunikation mellan familjemedlemmar. Utbildningen innehåller även en kortare del om den forskning som ligger till grund för metodens framväxt och den evidens som finns för metoden idag. All teori bakom metoden utgår från den svenska översättningen av boken, Funktionell familjeterapi för beteendeproblem hos ungdomar, 2016 Studentlitteratur.

För att utöva metoden behöver deltagaren ta emot metodhandledning efter genomförd grundutbildning för att så småningom nå certifiering. Läs vidare under rubriken Certifiering.

Vid frågor om utbildning kontakta utbildningsansvarig Kristina Carlsson, kristina.carlsson@stiftelsenfftsverige.se

Här kan du läsa kort om innehållet i boken.

FFT boken

För att se nästa utbildningstillfälle: startsidan.