Fft stiftelsen

Start

Stiftelsen Funktionell familjeterapi, FFT i Sveriges ändamål är att sprida metoden i Sverige samt verka för forskning och utvärdering.

Funktionell familjeterapi (FFT) är en i forskning väl förankrad familjebehandling när barn eller ungdom uppvisar relationsförsvårande beteenden, t ex bråk och konflikter, skolk, missbruk. Målsättningen med behandlingen är att få till en förändring genom att förbättra relationer och kommunikation i familjen.

Läs mer