Fft stiftelsen

Stiftelsen

Initiativtagare till spridning av Funktionell familjeterapi (FFT) i Sverige var professor Kjell Hansson och professor Marianne Cederblad. Stiftelsen Funktionell familjeterapi, FFT i Sverige bildades våren 2014 till minne av professor Kjell Hansson.

Stiftelsen är en viktig drivkraft för att fler familjer i Sverige ska erbjudas evidensbaserad och evidensinformerad familjebehandling samt bidra till strategiska satsningar som stärker utbudet av FFT i Sverige. Stiftelsen är ej vinstdrivande samt fri från kommersiell sponsring och andra religiösa eller politiska intressekonflikter.

Stiftelsens ändamål är att bredda spridning och förankringen av FFT i Sverige samt verka för forskning och utvärdering av FFT som behandlingsmetod. Stiftelsens förvaltning av FFT regleras i avtal med FFT LLC USA. Stiftelsens ändamål är också att samverka kring FFT på ett internationellt plan.

Ändamålen nås genom att erbjuda implementeringsstöd, utbildning, handledning och certifiering av enskilda terapeuter i FFT-metoden samt samverka med parter som bedriver forskning och utvärdering.

Stiftelsen kan efter beslut i styrelsen lämna anslag till enskilda doktorander och forskare samt utvecklingsprojekt oavsett nationalitet, universitet eller institution inom ramen för Funktionell familjeterapi.

Vid frågor kontakta verksamhetsansvarig Stefan Lundberg.

Informationsbroschyr för nedladdning och utskrift hittar du här. Broschyr

Här kan du läsa om Stiftelsens personuppgiftspolicy. Personuppgiftspolicy