Fft stiftelsen

Utbildning

Utbildning i FFT består av sex heldagar där föreläsning om metodens teoretiska grunder varvas med övningar och videodemonstrationer. Utbildningen innehåller även en kortare del om hur metoden växte fram och den forskning som finns. Under utbildningen kan gästföreläsare delta. All teori bakom metoden utgår från den svenska översättningen av boken, Funktionell familjeterapi för beteendeproblem hos ungdomar. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Här kan du läsa kort om innehållet i boken.

FFT boken

Utbildningsort och spridning av utbildningsdagarna kan variera beroende på förutsättningar och önskemål. Uppdragsutbildningar erbjuds om så önskas.

Läs mer