Fft stiftelsen

För dig som terapeut

Här finns material för dig som deltar i metodhandledning eller är verksam som certifierad FFT terapeut.

Adherenceformulären används i handledning som ett stöd vid teammöten och i handledning.

Adherence

Bakgrundsinformation är en mall som terapeuten fyller i vid certifiering.

Bakgrundsinfo

Instruktioner för certifieringsprövning finner du nedan.

Cert.instruktioner

I det dagliga FFT arbetet kan det ibland vara svårt att som terapeut vara kvar i den fas som modellen föreskriver. Utifrån ett behov av att snabbt komma ihåg målen och teknikerna för respektive fas har vi skapat fokuskort. Fokuskortens syfte är att kunna uppdatera sig omgående i t ex terapirummet eller vid teammöten på vad som är viktigt att sträva efter i aktuell fas. Terapeuten kan få hjälp att rikta sina frågor, reflektioner och hypoteser mot punkterna på fokuskorten och därmed underlätta att vara i den fas som terapeuten avser.

Fokuskorten skrivs ut dubbelsidigt och kan sedan plastas in och klippas till hanterbara kort.

Fokuskort

Vid systematisk uppföljning av behandling rekommenderar Stiftelsen att man använder SCORE -15 och SDQ. Formulären är enkla att administrera. Om du inte har använt formulären tidigare eller är välbekant med dem så ägna en stund åt att läsa det material som finns bifogat här och följ de länkar som finns i materialet. SCORE 15 kan du ladd ner nedan och SDQ finns att ladda ner kostnadsfritt via länk i materialet. Stiftelsen har tillgång till en ny rättningsmall för SCORE 15 som också finns att ladda ner.

Info SCORE 15

SCORE 15 formulär

Score 15 rättning

SDQ