Fft stiftelsen

Metodhandledning och certifiering

För att kvalitetssäkra och implementera FFT-metoden i Sverige använder sig Stiftelsen av metodhandledning och certifieringsförfarande.

Metodhandledning

För att praktisera FFT-metoden efter avslutad grundutbildning behöver terapeuten regelbundet delta i metodhandledning ca en gång i månaden. Denna handledning leds av erfarna handledare som inte bara besitter hög metodkompetens utan också har omfattande klinisk erfarenhet som FFT-terapeuter.

Under metodhandledningen betonas integrationen av teoretiska aspekter inom FFT med det praktiska kliniska arbetet som utförs i terapirummet. Terapeuten filmar sina terapisessioner och får konkret vägledning under handledningens gång. Vanligtvis utförs metodhandledningen i grupp, men det finns även möjlighet för individuella sessioner, antingen genom fysiska möten eller via videolänk.

Denna strukturerade och praktiska handledningsprocess är avsedd att främja kompetensutveckling och säkerställa hög kvalitet inom tillämpningen av FFT-metoden. Vårt mål är att stödja FFT-terapeuter så att de kan bli certifierade inom cirka 18 månader från det att filmvisning i handledning påbörjats och visats kontinuerligt.

Vid frågor om metodhandledning vänligen kontakta Stefan Lundberg, verksamhetsansvarig.

stefan.lundberg@stiftelsenfftsverige.se

Certifiering

FFT-Sveriges certifieringsgrupp genomför månatliga certifieringsprövningar där handledare utsedda av Stiftelsen samskattar och bedömer terapeutens färdigheter. Dessa prövningar utförs via videolänk. För att vara behörig för certifieringsprövning måste terapeuten i metodhandledningen ha visat filmklipp från sitt arbete med minst två familjer. När detta material finns tillgängligt bedömer handledaren om terapeuten är redo att prövas för certifiering. För ytterligare instruktioner se länk nedan.

Re-certifiering

För att säkerställa att terapeuten fortsätter att arbeta metodtroget sker en recertifiering efter två år. Det är samma process som ovan, dvs att terapeuten visar en film för bedömning från motivationsfasen tillsammans med bakgrundsinformation och adherenceformulär. Efter re-certifiering är certifieringsprocessen avslutad och inga fler filmer behöver bedömas.

Vid frågor kring certifieringsprocessen vänligen kontakta Helena Arbman, samordnare i certifieringsgruppen.

helena.arbman@stiftelsenfftsverige.se

Instruktioner för certifieringsprövning samt formulär hittar ni här.