Fft stiftelsen

Certifiering

Certifiering ges till enskilda FFT terapeuter som kontinuerligt deltagit i handledning med handledare utsedd av Stiftelsen Funktionell familjeterapi i Sverige och via inspelade terapisessioner visat sin förmåga att tillämpa FFT modellen utifrån metodföljsamhet, kompetens och trovärdighet. Vår erfarenhet är att certifiering kan ske först efter att FFT terapeuter erhållit handledning under minst 18 månader och visat terapisessioner från FFT modellens olika faser i minst två FFT terapier.

Certifiering sker i olika steg:

  • Terapeuten i samråd med sin handledare beslutar att terapeuten lämnar in film för certifiering
  • Terapeuten fyller i bakgrundsinformation om ärendet och adherence.
  • Handledaren och ytterligare minst en FFT-handledare samskattar inlämnad film och gör bedömning av terapeutens FFT-färdigheter.
  • Feed-back ges till terapeuten.

Certifieringen gäller i två år och kostnad för certifiering ingår i grundutbildningen.

Som stöd för metodtrohet i FFT-arbetet används adherenceformulär i de olika faserna. För att över tid säkerställa metodtrohet måste certifieringen som FFT-terapeut förnyas efter två år, sk recertifiering. För certifierade terapeuter, som har fortsatt handledning så skickas en film in för bedömning på samma sätt som vid certifiering. Kostnad för recertifiering ingår då i handledningskostnaden.

Certifierade terapeuter som inte har pågående handledning kontaktar Stiftelsen innan två filmer från olika faser skickas in för bedömning. En av filmerna ska vara från motivationsfasen och terapeuten ska även bifoga ifylld adherence och information om ärendet. Kostnad för recertifiering debiteras då särskilt.

Recertifieringen varar två år och förnyas på samma sätt. Särskild handledning/konsultation som hjälp inför recertifiering kan tillhandahållas av Stiftelsen för att underlätta och stötta FFT-terapeuten.

Kommande certifieringsdagar är bestämda till den 22 augusti 2017, 11 januari 2018 samt 16 augusti 2018. Skicka era band samt ifyllda adherenceformulär och bakgrundsinformation till respektive FFT handledare.

Här hittar du adherenceformulär och en mall för den bakgrundsinformation som behövs inför certifiering och recertifiering.

Adherence

Bakgrundsinfo

I det dagliga FFT arbetet kan det ibland vara svårt att vara kvar i den fas man vill som terapeut och utifrån ett behov av att snabbt komma ihåg målen och teknikerna för respektive fas har vi skapat fokuskort. Fokuskortens syfte är att kunna uppdatera sig omgående i t ex terapirummet eller vid teammöten på vad som är viktigt att sträva efter i aktuell fas. Terapeutens frågor, reflektioner och påståenden bör riktas mot att punkterna på fokuskorten möjliggörs. Detta för att underlätta att vara i den fas som terapeuten vill.

Fokuskorten skrivs ut dubbelsidigt och kan sedan plastas in och klippas till mindre hanterbara kort.

Hoppas de skall vara till hjälp!

Fokuskort