Fft stiftelsen

Kongress

Tanken är att Stiftelsen kommer att erbjuda FFT terapeuter och andra intresserade möjlighet att delta i kongress anordnad av Stiftelsen. Den 22 september 2017 genomförde Stiftelsen den första nationella kongressen i samarbete med Knivsta kommun. Temat för kongressen var “Utveckling och implementering” och totalt deltog 170 personer. Deltagarna kom från hela landet och från våra grannländer, Norge och Danmark.

Förutom ett antal föreläsningar så gavs deltagarna möjlighet under dagen att utbyta erfarenheter om FFT med både gamla och nya kontakter. och utbyta erfarenheter.

Stiftelsen vill tacka alla föreläsare som talade under dagen där det gavs en uppdatering på aktuell forskning som rör FFT. Vår Kollega från Norge/Danmark berättade om hur arbetet med FFT fortskrider i våra grannländer. Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala berättade om Intensiv kontextuell behandling, IKB, en FFT adaptation. Två FFT accommodation metoder presenterades också, FFT cannabis och FFT för yngre barn.

Stiftelsen presenterade det arbete som gjorts sedan start och gjorde även en “spaning” framåt. Dagen avslutades med en paneldiskussion där deltagarna hade möjlighet att både i förväg och “live” ställa frågor om FFT.

Stiftelsen vill rikta ett särskilt tack till Knivsta kommuns FFT team för samarbete inför och under dagen.

Här nedan finner ni material från dagens föreläsningar.

Stiftelsens arbete    Nordisk FFT utblick   Forskningsöversikt FFT

Internationella FFT studier   IKB   FFT för yngre barn   FFT cannabis

Utvärdering av kongressen