Fft stiftelsen

Kontakt

Stefan Lundberg
Verksamhetsansvarig
Tel 070-825 63 52
stefan.lundberg@stiftelsenfftsverige.se

Kristina Carlsson
Ordförande
Tel 073- 312 92 31
kristina.carlsson@stiftelsenfftsverige.se

Jens Nielsen
Ekonomiskt och administrativt ansvarig
Tel 070-377 70 50

Gunilla Anderson
Utbildningsansvarig, socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi
Tel 070-355 58 31
gunilla.anderson@stiftelsenfftsverige.se


Stiftelsens styrelse

Kristina Carlsson, ordförande

Marianne Cederblad, styrelseledamot

Håkan Aronsson, styrelseledamot

Jens Nielsen, styrelseledamot

Annika Sannerstedt, styrelseledamot

Postadress: Stiftelsen funktionell familjeterapi i Sverige, c/o Carlsson, Tensta Tuna 22, 743 93 Vattholma